Bodem onderzoek/analyses

BODEMANALYSES
Goed weidebeheer begint met een goede basis; de grond. Voergezond heeft het streven een duurzaam bemestings- en onderhoudsbeleid van uw weiland, dat begint met het verstrekken van goede, uitgebreide, analyses  met onderbouwde adviezen (adviezen zijn optioneel).
Omdat Voergezond organische bemesting als een basis ingrediënt ziet en het moeilijk is om verantwoord organische mest te adviseren als met name de biologische aspecten bodemvruchtbaarheid niet bekend zijn, hebben we 3 Bodemanalyses (A, B en C) ontwikkelt, elk voorzien van een rapport in begrijpelijke taal.
In de praktijk zien we het vaak mis gaan door onduidelijke of incomplete adviezen m.b.t. bemesting. De resultaten daarvan zijn stijgende kosten en dalende opbrengsten. Daar waar andere bodemanalyses zich beperken door enkel te kijken welke voedingsstoffen in de bodem aanwezig zijn, gaat Voergezond veel verder. Om een voorbeeld te noemen: Hoe goed sommige natuurlijke/biologische/zuivere meststoffen ook zijn, als de biologische zuurstofhuishouding in een bodem onvoldoende is, kan het soms niet verantwoord zijn om bepaalde bemesting toe te dienen, dan wel sommige meststoffen toe te passen. Wij kijken dus ook naar andere aspecten die een belangrijke rol spelen in het weidemanagement.
 

 


Bodemanalyse A
Bodemanalyse A bestaat uit een serie chemische analyses die onderdeel maakt van de uitgebreidere bodemanalyse B. Bodemanalyse A is daarmee wat minder uitgebreid, al is deze vaak nog steeds uitgebreider dan bodemanalyses van andere bodemlaboratoria. Bij Voergezond wordt het gezien als een beperkt pakket, waarop dan ook niet alle soorten adviesrichtingen goed kunnen worden vormgegeven. Toch is besloten dit beperkte pakket aan te bieden t.b.v. bijvoorbeeld onderhoudsbemestingen op bodems waar geen klachten zijn. De meeste soorten aanlegadviezen worden dan ook door Voergezond niet verstrekt op basis van een bodemanalyse A. Bodemanalyse A bevat meer dan 20 verschillende analyses.
 
Bodemanalyse B
Bodemanalyse B is het meest populaire bodemanalyse dat inzicht geeft in zowel de biologische, chemische en enkele fysische eigenschappen van de bodem. Aan de hand van deze routine analyse kan naast een goed bemestingsadvies ook inzicht worden verkregen met betrekking tot de meest voorkomende bodemvruchtbaarheidsproblemen. Bodemanalyse B is dan ook geschikt om bij een aanleg problemen te voorkomen of de oorzaak te vinden van problemen met de groei van gewassen op een bodem. Bodemanalyse B bevat meer dan 40 verschillende analyses.
 
Bodemanalyse C
Bodemanalyse C analyseert een groot aantal bodemorganismen (bodemfauna) die meer laten zien van de bodemecologie en biodiversiteit. Bodemfaunagroepen die worden geanalyseerd zijn:
- Protozoen
- Radardiertjes
- Aaltjes
- Potwormen
- Springstaarten
- Mijten
 Op basis van de Bodemanalyse C kan een veel nauwkeuriger beeld worden gekregen van de vruchtbaarheid, de “oude kracht” van een perceel grond. Bodemanalyse C is extra aantrekkelijk omdat het verhoudingsgewijs niet veel meer kost dan een goede (parasitaire) aaltjes analyse. Deze schadelijke aaltjes worden op niveau van bijv. pratylenchus, meloidogyne-larven e.d. weergegeven. Wanneer ook de ondersoort moet worden weergegeven dient dit aanvullende onderzoek erbij worden aangevraagd.
De Bodemanalyse C kan worden uitgevoerd op zowel bodem- als compostmonsters. Bij compost kan het de variëteit van organismen weergeven en tevens aangeven of er nog schadelijke aaltjes in de compost zijn achtergebleven na de compostering.
 
Adviezen (optioneel)
Adviezen variëren met het doel waarvoor advies wordt gegeven. Sommige adviezen worden grotendeels geautomatiseerd bijgeleverd, anderen zijn grotendeels op maat gemaakt. Ook indien ons geen advies wordt gevraagd, worden de streefwaarden vermeld, tenminste, wanneer het gebruiksdoel van de grond bij ons bekend is.

De meeste door Voergezond te geven adviezen zijn op basis van organische bemesting eventueel aangevuld met minerale meststoffen. Voor vrijwel alle adviesrichtingen is ook een strikt biologische advies mogelijk
Een advies voor Bodemanalyse C kan alleen worden gegeven indien ook bodemanalyse B is uitgevoerd.

Meer informatie over de bodemanalyses is te krijgen via info@voerenuitdenatuur.nl

 • Bodemanalyse A
  Bodemanalyse A

  Bodemanalyse A bevat meer dan 20 verschillende analyses.

 • Bodemanalyse B
  Bodemanalyse B

  Bodemanalyse B bevat meer dan 40 verschillende analyses.

 • Bodemanalyse C
  Bodemanalyse C

  Bodemanalyse C analyseert een groot aantal bodemorganismen (bodemfauna) die meer laten zien van de bodemecologie en biodiversiteit.
  De Bodemanalyse C kan worden uitgevoerd op zowel bodem- als compostmonsters.

 • Tijdelijk uitverkocht maar men kan alvast bestellen

  Gras suikermeter compleet pakket
  Gras suikermeter compleet pakket

  Met dit pakket zijn belangrijke gegevens over het perceel te verzamelen waardoor het tijdstip van beweiden/oogsten of bemesten makkelijk te bepalen is.

  € 225,95
© 2016 - 2024 voerenuitdenatuur.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel